ES / CA / EN

A dalt, a baix i aquí / Arriba, abajo y aquí / Up, down and here

01/02/2014 - blog
Porto tants de dies pensant, jugant i somiant aquests contes, que s’han esquitllat al meu dia a dia, i ara sento als tlaloques quan recullo de pressa la bugada perquè no la mulli la pluja, i quan entro a la cuina, tinc la impressió que una curiquinga hi ha estat remenant. Potser és que ja ha arribat l’hora de contar-los… I si és en família, molt millor. Us hi esperem!

narració: Susana Tornero
percussió: Ramon Rodriguez
espectacle en català
Diumenge 9 de febrer a les 11h
Diumenges en família
C/ Muntanya, 16 bis
Tel.: 93 232 99 08
Metro: Clot (L1, L2)
Bus: 33, 34, 43, 44, 192, B24, N3, N9

Llevo tantos días pensando, jugando y soñando estos cuentos, que se han colado en mi vida cotidiana, y ahora escucho a los tlaloques cuando destiendo la ropa corriendo para que  no la moje la lluvia, y tengo la impresión que una curiquinga ha estado trasteando en mi cocina. Será que ha llegado el día de contarlos… Y si es en familia, mucho mejor. ¡Os esperamos!

narración: Susana Tornero
percusión: Ramon Rodriguez
Domingo 9 de febrero a las 11h
Diumenges en família
C/ Muntanya, 16 bis
Tel.: 93 232 99 08
Metro: Clot (L1, L2)
Bus: 33, 34, 43, 44, 192, B24, N3, N9
I have been so many days thinking, playing and dreaming all this stories, that they snuck into my daily life, and now I hear the tlaloques as I pick up my laundry when it begins to rain, and it seems to me that a curiquingue has been moving around in my kitchen when I was away. Maybe it is time to tell all these stories… And with family will be much better. See you there!
storytelling: Susana Tornero
percussion: Ramon Rodriguez
Sunday 9th February at 11h
Family Sundays
C/ Muntanya, 16 bis
Tel.: 93 232 99 08
Metro: Clot (L1, L2)
Bus: 33, 34, 43, 44, 192, B24, N3, N9


Los comentarios están cerrados.