ES / CA / EN

La dansa del colibrí / La danza del colibrí / The Hummingbird’s dance

11/02/2014 - blog
Dissabte vinent comença a caminar La dansa del colibrí, un espectacle de contes i música dels pobles del centre i del sud d’Amèrica. Ha estat un gust poder comptar en el disseny d’aquest espectacle amb l’Ignasi Potrony i gaudir del procès creatiu. Molts dels contes que s’hi passegen ja els vam fer ressonar, ara l’un, ara l’altre, ara plegats, per les sales del Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí de Barcelona, ara desaparegut. Els contes però, continuen aquí. I nosaltres també. Un bon motiu per celebrar-ho narrant de nou aquestes històries, ara acompanyades dels ritmes i sons del percussionista Ramon Rodriguez, que ha sabut trobar amb molt encert detalls sonors a cada conte.
Ens agrada apostar per les coses petites, com el colibrí. Els contes, els ritmes i les persones, no ens cal res més. Perquè creiem que amb poc es pot fer molt. O potser ens cal revisar els conceptes de «poc» i «molt». Precisament d’això ens parla l’exposició Justícia alimentària. Sembrant esperançaque acompanyarem amb els nostres contes al Caixaforum de Tarragona.
Cada conte té algun detall especial on hi ha col·laborat algú de lluny i de prop alhora: la Lucía i en Sacha Rosero, de l’Associació Cultural Runapacha, amb els contes kichwas; la Flor Canché, amb aclariments sobre llengua i cultura ancestral maya, en Victoriano Hernández, amb la referència als pobles nahues… gràcies a tots per la vostra generositat i els bons moments compartits. I un agraïment molt especial a l’Ignasi Potrony, per moltes coses en general i una en particular: d’entre tots els contes que ha compartit amb mi per a aquesta sessió, em quedo amb el gat gandul, un conte al que de bon principi no li veia la gràcia i ara, no només li’n trobo moltes, sinó que cada vegada que el conto m’ho passo més bé.
Narració: Susana Tornero
Percussió: Ramon Rodriguez
Dissabtes 15 de febrer, 22 de març i 5 d’abril a les 18h
Espectacle en català
Preu: 2 €
C/ Cristòfor Colom, 2

Tarragona 43001

El próximo sábado empieza a caminar La danza del colibrí, un espectáculo de cuentos y música de los pueblos del centro y el sur de América. Ha sido un placer poder contar en el diseño de este espectáculo con Ignasi Potrony y disfrutar del proceso creativo. Muchos de los cuentos que lo transitan ya los hicimos resonar, en solitario o en tàándem, por las salas del Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino de Barcelona, ya desaparecido. Pero los cuentos siguen aquí. Y nosotros también. Un buen motivo para celebrarlo narrando de nuevo estas historias, ahora acompañadas de los ritmos y sones del percusionista Ramon Rodriguez, que ha sabido encontrar con mucho acierto detalles sonoros en cada cuento.

Nos gusta apostar por lo pequeño, como el colibrí. Los cuentos, los ritmos y las personas, nada más. Porque creemos que con poco se puede hacer mucho. Puede que haya que revisar los conceptos de «poco» y «mucho». Precisamente de esto nos habla la exposición Justicia alimentaria. Sembrando esperanzaque acompañaremos con nuestros cuentos en el Caixaforum de Tarragona.

Cada cuento tiene algún detalle especial en el que ha colaborado alguien de lejos y de cerca a la vez: Lucía y Sacha Rosero, de la Asociación Cultural Runapacha, con los cuentos kichwas; Flor Canché, con aclaraciones sobre lengua y cultura ancestral maya; Victoriano Hernández, con la referencia a los pueblos nahuas… gracias a todos por vuestra generosidad y por los buenos momentos compartidos. Y un agradecimiento muy especial a Ignasi Potrony, por muchas cosas en general y una en particular: de todos los cuentos que ha compartido conmigo para esta sesión, me quedo con el gato gandul, una historia a la que al principio no le pillaba la gracia y ahora en cambio le encuentro muchas y cada vez disfruto más al contarlo.

Percusión: Ramon Rodriguez
Sábados 15 de febrero, 22 de marzo y 5 de abril a las 18h
Espectáculo en catalán
Precio: 2 €
C/ Cristòfor Colom, 2
Tarragona 43001

Next Saturday begins to walk The hummingbird’sdance, a new storytelling of music and stories from Central and South America. It has been a pleasure to work together with Ignasi Potrony for the design of the show, enjoying the creative process. Many of the stories included, we made them sound and resound, solo or tàándem, in the halls of the already disappeared Barbier-Mueller Pre-Columbian Art Museum of Barcelona. But the stories are still here. And so we are. A good reason to celebrate, telling again these stories, now accompanied by the rhythms and sounds of percussionist Ramon Rodriguez, who has wisely found many resounding details on each story.

We like to bet on little things, like hummingbirds. Stories, rhythms and people, that’s all we need. Because we believe that you can do a lot with just a little. Or maybe we just have to check the concepts of «little» and «a lot». This is just the point of the exhibition Food Justice. Sowing hope, which we will accompany with our stories in Caixaforum Tarragona.

Each story contains a special detail from the collaboration of someone that is far away but very close as well: Lucía and Sacha Rosero, from Runapacha Cultural Association, with Quechuan folktales; Flor Canché and her clarifications about Mayan language and culture; Victoriano Hernández, with the reference of the Nahuan peoples… thanks to everyone for your generosity and for the good moments shared together. And a very special thanks to Ignasi Potrony, for many things in general and one in particular: among all the stories he has shared with me for this show, I thank him for The Lazy Cat, a story I didn’t understand very well at first, but know has become one of my favourites and I find a lot of fun by telling it.

The hummingbird’sdance

Storytelling: Susana Tornero
Percussion: Ramon Rodriguez
Saturdays 15th February, 22th March and 5th April at 18h
Language: Catalan
Entrance: 2 €
C/ Cristòfor Colom, 2
Tarragona 43001

Los comentarios están cerrados.