ES / CA / EN

Now Ruz / Nouruz / Nowruz

16/03/2013 - blog
Encara fa fred, però ja s’enflaira la primavera, amb els seus rituals de celebració. El proper 20 de març és Now Ruz, l’any nou persa, que coincideix amb l’equinocci de primavera i es celebra arreu de la Ruta de la Seda… i aquí també, si voleu.

El final de la foscor de l’hivern i el renaixement de la llum i la vida, la victòria d’Ahura Mazda sobre Angra Mainyu, la promesa d’una bona collita, fins i tot l’arribada d’un nou dia, doncs això és el que significa el mot «Now Ruz»; hi ha moltes coses bones per celebrar plegats.

Aquest any a l’associació Amu Daria ho celebrem conjuntament amb Casa Àsia el dissabte 23 de març al Centre Cívic Sagrada Família. Esteu tots convidats.

Dissabte 23 de març a les 18h

Celebració del Now Ruz

Organitza: Amu Daria i Casa Àsia
Activitats
Com es celebra el Now Ruz al meu país: conferència a càrrec de  Nazanin Armanian, amb la col·laboració de representants de la comunitat kirguís i kazakh
Contes de la Ruta de la Seda amb SusanaTornero
Actuació musical de setar amb AlirezaFarrokhzadi
Aún hace frío, pero ya se presiente la primavera, y llegan sus rituales de celebración. El próximo 20 de marzo es Nouruz, el año nuevo persa, que coincide con el equinoccio de primavera y se celebra por las regiones que recorre la Ruta de la Seda… y aquí también, si queréis.

El final de la oscuridad del invierno y el renacimiento de la luz y la vida, la victoria de Ahura Mazda sobre Angra Mainyu, la promesa de una buena cosecha, incluso la llegada de un nuevo día, pues eso es lo que significa la palabra  «Nouruz»; hay muchas cosas buenas que celebrar juntos.

Este año en la asociación Amu Daria lo celebramos conjuntamente con Casa Asia el sábado 23 de marzo en el Centro Cívico Sagrada Familia. Estáis todos invitados.

Sábado 23 de marzo a las 18h

Celebración del Nouruz

Organiza: Amu Daria y Casa Asia
Actividades
Cómo se celebra el Nouruz en mi país: conferencia a cargo de Nazanin Armanian, con la colaboración de representantes de la comunidad kirguisa y kazaka
Cuentos de la Ruta de la Seda con Susana Tornero
Actuación musical de setar con Alireza Farrokhzadi
It is still cold, but you can feel spring coming, as well as his celebration rituals. Next 20th March is Nowruz, the Persian New Year, celebrated on the spring Equinox by many peoples from the Silk Road… as well as here, if you want to.
The end of winter darkness and the rebirth of light and life, the victory of Ahura Mazda against Angra Mainyu, the promise of a good harvest, even the beginning of a new day, as this is the meaning of the word «Nowruz»; there are many things to celebrate together.
This year the Amu Daria association will celebrate Nowruz together with Casa Asia on Saturday the 23rd March at Centro Cívico Sagrada Familia. Everyone is welcome.

Saturday 23rd March at 18h

Nowruz celebration
Organized by: Amu Daria and Casa Asia
Activities
How we celebrate Nowruz in my homeland: conference by Nazanin Armanian, with the contribution of representatives from Kirghiz and Kazakh communities
Folktales from the Silk Road told by Susana Tornero
Setar performance by Alireza Farrokhzadi

Los comentarios están cerrados.