ES / CA / EN

TEDxWomen Barcelona

21/11/2012 - blog
L’1 de desembre Barcelona acull per primer cop un acte TEDxWomen. Allá hi seré amb en Yerko Fuenzalida, per presentar una rondalla del projecte “Sabir, sabir”, un espectacle de contes i música inspirats en el pidgin de la Mediterrània.

Sabir? Non sabir?
Si ti voler sabir, venir.

TEDxWomen Barcelona
Dissabte 1 de desembre, 9-14h.
Si hi voleu assistir, trobareu tota la informació aquí.
Places limitades, cal inscripció prèvia.

El 1 de diciembre Barcelona acoge por primera vez un evento TEDxWomen. Allí estaré con Yerko Fuenzalida, para presentar un cuento del proyecto “Sabir, sabir”, un espectáculo de cuentos y música inspirados en el pidgin del Mediterráneo.

Sabir? Non sabir?
Si ti voler sabir, venir.

TEDxWomen Barcelona
Sábado 1 de diciembre, 9-14h.
Si queréis asistir, podéis consultar aquí.
Plazas limitadas. Inscripción previa.

On the 1st December Barcelona will celebrate a TEDxWomen event. I’ll be there with Yerko Fuenzalida, to present a folktale from the “Sabir, sabir” project, a performance of stories and music inspired by the Mediterranean pidgin.
Sabir? Non sabir?
Si ti voler sabir, venir.

TEDxWomen Barcelona
Saturday 1st December, 9-14h.
If you want to come, you’ll find all the information here. Limited seats.
Registration required.

Los comentarios están cerrados.